קרליבך 12 תל-אביב

03-6482345

האקדמיה לאיור אינה מוסד להשכלה גבוהה ואינה מעניקה נקודות זכות אקדמיות