mix 01.jpg

חדש!!! מסלול יסודות האיור, עכשיו גם אונליין!

מסלול יסודות האיור

יסודות האיור הוא הקורס המקיף והרחב ביותר לאיור כיום, הקורס בנוי מארבע מקטעים המשולבים כקורס אחד ממושך ומקיף בן 30 מפגשים. ומציע תוכנית לימוד הבנויה בסדר האידאלי להשגת התקדמות מירבית.

הקורס בנוי משילוב ארבעת הקורסים הבאים:
פרספקטיבה, יסודות באיור דמויות, איור הראש והפנים ואנטומיה.

בקורס נלמד:

 • כיצד לשלוט בחוקי הפרספקטיבה

 • יישום חוקי הפרספקטיבה על דמויות, אובייקטים וסביבות

 • תכנון ובניית דמויות מהדמיון

 • הפשטת דמויות לצורות בסיס

 • איור דמויות בזוויות ובתנועות שונות

 • פרופורציות הגוף ופנים

 • איור ראשים מכל זווית

 • איור כל אחד מאברי הפנים

 • כיצד לאייר את מבנה השלד

 • כיצד לאייר שרירים
  ועוד הרבה...

זהו מסלול של שלושים מפגשים, שעתיים וחצי כל אחד. השיעורים משלבים הרצאה פרונטלית וחומר תאורטי עם תרגול מעשי.
*למסלול שתי מתכונות, פרונטלית או אונליין. במסלול האונליין השיעורים חיים ולא מוקלטים מראש!

אנו דוגלים בגישת למידה מודרנית ומעשית, השיעורים עשירים באינפורמציה והתכנים מזוקקים לעקרונות ולכללים החשובים ביותר ומועברים בצורה מופשטת וברורה.

לקבלת פרטים