במדריך הזה אדגים את אחת הגישות שלי לשימוש ברפרנס (תמונה) לאיור דמות קרטונית, או דמות לא מציאותית.
אדבר על מה אני מחפש ברפרנס וכיצד אני בוחר אותו. ואלמד שיטה יעילה ללימוד הרפרנס, שתאפשר לנו לשאוב מהרפרנס השראה ומידע חשוב ולהימנע מהעתקה.
הרי בסופו של דבר, אנחנו רוצים להשתמש ברפרנס, לא לצייר את הרפרנס.

קרליבך 12 תל-אביב

03-6482345

האקדמיה לאיור אינה מוסד להשכלה גבוהה ואינה מעניקה נקודות זכות אקדמיות